Informatie

Het terrein van Paardensportvereniging Gelderse Boys aan de Heiligenweg 6 te Ammerzoden staat ieder jaar aan het einde van de zomerperiode één dag in het teken van sport en spektakel. De Bommelerwaardse Paardendag biedt verschillende voorzieningen, zoals: geschiktheid voor mindervaliden en er is EHBO aanwezig. Om de veiligheid van de paardensport tijdens het evenement te bevorderen hanteren wij veiligheidsregels.

 

Voorzieningen

Parkeren
Nabij de hoofdingang van Bommelerwaardse Paardendag ligt het parkeerterrein, bij verschillende kruisingen staan parkeerwachten welke je de weg zullen wijzen. Zowel deelnemers als bezoekers kunnen daar parkeren. Het gedeelte van de Heiligenweg nabij de accommodatie is indiennodig afgesloten voor verkeer. De parkeergelegenheid is gratis. 

 

Catering
Op Bommelerwaardse Paardendag vind je diverse cateringpunten waar je kunt genieten van een lekkere versnapering of dorstlesser.

 

Betalingsmogelijkheden
Op de Bommelerwaardse Paardendag kun je pinnen en contant betalen.

 

Honden
Honden zijn niet welkom op de Bommelerwaardse Paardendag. De organisatie heeft het recht (los lopende) honden en hun eigenaren buiten te sluiten van het evenement.

 

Fotograferen
Tijdens de Bommelerwaardse Paardendag is het toegestaan om voor eigen gebruik foto’s te maken. Let op: deze foto’s mogen niet commercieel gebruikt worden. Bommelerwaardse Paardendag heeft een eigen fotograaf waar je desgewenst foto’s kunt bestellen.

 

Rolstoelgebruikers en minder validen
Voor minder valide bezoekers en rolstoelgebruikers is de Bommelerwaardse Paardendag beperkt toegankelijk. Omdat niet alle paden verhard zijn, is een helpende hand van een begeleider gewenst. Er is een invalidetoilet in de kantine aanwezig.

 

EHBO
Geen nood bij ongelukjes. Op de Bommelerwaardse Paardendag is een EHBO post aanwezig. Meld je bij de hoofdingang of bij een van de Bommelerwaardse Paardendag medewerkers wanneer eerste hulp nodig is.

 

 

Veiligheidsregels

Onderstaand vind je een aantal veiligheidsregels die moeten worden nageleefd tijdens het evenement.

 • Het dragen van een veiligheid cap met CE-markering en het EN 1384-teken (bij de paarden en pony’s in alle klassen).
 • Tevens dient men te zorgen voor een deugdelijke en goed verzorgde uitrusting / optoming van ruiter en paard.
 • Men mag rijden met joppers (alleen gladde zolen) en chaps.
 • Bovenmatig zweepgebruik is verboden. Zweepgebruik is toegestaan om het paard te corrigeren maar niet om te straffen.
 • Op het wedstrijdterrein mag met een paard uitsluitend worden gewerkt door de deelnemer. Het werken met een paard door een ander dan de met dit paard voor de desbetreffende rubriek(en) ingeschreven deelnemer is –op straffe van uitsluiting– verboden. Onverminderd het hiervoor bepaalde mogen derden met een paard op het oefen- en/of losrijterrein alleen stappen, mits dit aan een lange teugel gebeurt en er met het paard niet wordt gewerkt. Aan de verplichting in de lid 9 omschreven hoofdbescherming te dragen dient door derden te worden voldaan. Bij Samengestelde men wedstrijden geldt, dat met het paard/de paarden door derden uitsluitend op de officieel aangewezen losrijterreinen mag worden gewerkt.
 • Het longeren van paarden is uitsluitend toegestaan indien hiervoor voldoende ruimte is of er daartoe hiervoor voldoende ruimte is.
 • Mishandeling van een paard door verkeerde gebruikmaking van zowel natuurlijke als kunstmatige hulpmiddelen (zwepen, sporen enzovoorts) is niet toegestaan.
 • Iedere ruiter moet zelf een Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering hebben.
 • Ieder paard /pony moet zijn jaarlijks entingen hebben gehad volgens de richtlijnen van de KNHS. Controle kan door het bestuur op ieder moment.


Wreedheid/Overbodig en publieksonvriendelijk gedrag

 • Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden op zowel het oefen- als het losrijterrein als elders op het wedstrijdterrein.
 • Onder wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het buitensporig aanzetten van vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar scherp of slecht zittend bit, het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van sporen, het gebruik van elektrische apparaten, het ‘barreren’ van het paard, het overgevoelig maken van elk gedeelte van het paard, onder andere door het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, het onjuist toepassen van methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode ‘Welzijn van het paard’.
 • Wanneer een paard op een wedstrijd een bloedende mond heeft, dient door de jury en/of de Federatievertegenwoordiger te worden vastgesteld of dit het gevolg is van een handelwijze, die als wreedheid kan worden aangemerkt. Indien hiervan sprake is dient de deelnemer te worden gediskwalificeerd, anders volgt uitsluiting.
 • Wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan de (voorzitter van de) jury.


Hulp van derden

 • Elke tussenkomst en/of hulp van buitenaf, gevraagd of ongevraagd, met als kennelijk doel de prestatie van een deelnemer en/of diens paard(en) te beïnvloeden, wordt beschouwd als hulp van
  derden, is verboden en wordt door de jury bestraft met uitsluiting. Uitwerkingen hiervan kunnen zijn opgenomen in de desbetreffende disciplinereglementen.
 • Het is deelnemers op straffe van uitsluiting niet toegestaan tijdens het deelnemen aan rubrieken, wedstrijden en prijsuitreikingen gebruik te maken van (draadloze) communicatieapparatuur.


Prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan de deelnemer, die met het desbetreffende paard in de desbetreffende rubriek is geklasseerd. Indien de prijzen niet te paard in ontvangst behoeven te worden genomen, zijn de prijswinnaars verplicht in tenue bij de prijsuitreiking te verschijnen.